Dlaczego filmoznawstwo?

  • Film i media audiowizualne mają we współczesnym świecie decydujące znaczenie. Studia filmoznawcze pozwalają zrozumieć ich funkcjonowanie i rolę.
  • Studenci filmoznawstwa poznają historię i współczesność kina polskiego i światowego oraz teorię filmu. Uczą się analizować filmy i oceniać je. Zapoznają się z funkcjonowaniem instytucji filmowych (wytwórnie, firmy dystrybucyjne, kina itd.). Dowiadują się, jak badać kulturę filmową.
  • Studia uwzględniają bezpośredni kontekst kina, czyli inne media audiowizualne: telewizję, internet, gry cyfrowe. W programie filmoznawstwa znajduje się także duża ilość zajęć fakultatywnych (wybieranych przez studentów).
  • Studia filmoznawcze przygotowują do pracy w zawodach związanych z kulturą filmową, takich jak scenarzysta (filmu i telewizji), krytyk filmowy, edukator filmowy czy animator kultury. Daje to możliwość zatrudnienia w dynamicznie rozwijających się instytucjach sektora audiowizualnego (także w Łodzi). Ukończenie filmoznawstwa wyposaża też absolwentów w kompetencje przydatne na rozmaitych stanowiskach w ramach przemysłu filmowego i przemysłów pokrewnych (telewizja, nowe media).
Koło Naukowe Filmoznawców

​Koło Naukowe Filmoznawców UŁ, działające przy Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, zrzesza studentów i doktorantów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy filmowej oraz pragnących realizować działania z zakresu animacji kultury filmowej. W ramach działań koła odbywają się projekcje filmowe, dyskusyjne spotkania tematyczne oraz debaty z zaproszonymi gośćmi. Członkowie koła uczestniczą w tworzeniu konferencji naukowych, biorą także udział w realizacji międzynarodowych programów edukacyjnych.

Więcej o działalności KNF dowiesz się z poniższego filmu👇

Nasze zajęcia: Raport scenariuszowy - analiza scenariusza /script-doctoring

Studenci II roku filmoznawstwa w grupach dokonują analizy scenariuszy, które weszły do produkcji lub oczekują na realizację. Analizują konstrukcję dramaturgiczną, charaktery bohaterów, konflikt, budowę sceny, dialogi. Na podstawie analizy sporządzają profesjonalny raport scenariuszowy. Następnie proponują rozwiązania, czyli skript-doktorują scenariusz, celem wyeliminowania błędów dramaturgicznych.

Poniższe materiały powstały w ramach zajęć prowadzonych przez mgra Artura Borowieckiego.

Raport scenariuszowy „Dzień kredytobiorców”
Raport scenariuszowy „Stacja”
Nasze zajęcia: Podstawy scenariopisarstwa

Na zajęciach studenci I roku poznają zasady pisania scenariuszy filmów fabularnych, a jednocześnie pracują nad własnymi projektami scenariuszowymi. Są to krótkie formy – etiudy (maksymalnie 15 minut). Przygoda zaczyna się od pomysłu, później jest streszczenie, wymyślanie charakteru i biografii głównych postaci, finalnie powstaje drabinka, czyli zapis wydarzeń fabularnych scena po scenie. Dodatkowo rozpisywana jest jedna scena dialogowa. Na koniec roku akademickiego, projekt scenariuszowy jest pitchowany, to znaczy studenci reklamują jego walory. Materiały powstały w ramach zajęć prowadzonych przez mgra Artura Borowieckiego.

Materiały do filmu „Braciszek”

Braciszek – streszczenie
Braciszek – drabinka
Braciszek – scena dialogowa

Materiały do filmu „Nauczyciel”

Nauczyciel – streszczenie
Nauczyciel – drabinka

Materiały do filmu „Przebudzenie”

Przebudzenie – streszczenie
Przebudzenie – drabinka
Audycje studentów zrealizowane w ramach zajęć z polskiej krytyki filmowej oraz podstaw dziennikarstwa

Studenci w ramach zajęć z podstaw dziennikarstwa otrzymali zadanie zrobienia audycji poświęconej filmom i serialom. Z kolei na zajęciach z polskiej krytyki filmowej mieli możliwość przygotowania audycji, które naśladowałyby formą i treścią znane im polskie audycje radiowe, telewizyjne i podcasty o tematyce krytyczno-filmowej.

Materiały powstały w ramach zajęć prowadzonych przez mgra Macieja Sztąberka.

Poniżej prezentujemy efekty pracy studentów filmoznawstwa.