📆22 marca (poniedziałek)

Wykłady

👤 dr Krzysztof Grzegorzewski – Tajemnice pracy prezentera i lektora

Wykład dotyczy pracy lektora i prezentera radiowego oraz wykonywanych przez niego zadań. Autor wyjaśnia, jak operować głosem i jakich technik należy użyć, prezentując programy radiowe, a także nagrywając reklamy i spoty, a nawet audiobooki.


👤 dr Aleksandra Mikinka – Kiedyś Chłopi – dziś Szeptucha. Jak folklor, ludowe wierzenia i kultura wsi inspirują polskich pisarzy?

W wykładzie zostanie poruszona tematyka przenikania się kultury wysokiej i kultury ludowej. Począwszy od „Chłopów” Reymonta, przeanalizujemy sposób w jaki w polskiej literaturze opisuje się wieś i jej tradycje. Druga część wykładu poświęcona będzie współczesnej modzie na folklor oraz zjawisku zwanym „fantastyką słowiańską”, które obecnie stanowi najchętniej czytaną przez młodzież grupę książek. Dzięki temu będzie można podjąć rozważania dotyczące tego, z czego wynika współczesna chłopomania i czym różni się od poprzedniej.


👥 Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ – Nie o to mi chodziło!

Prezentacja tzw. fałszywych przyjaciół tłumacza w języku polskim, serbskim, bułgarskim, słoweńskim i czeskim. To są słowa, które brzmią tak samo albo podobnie, ale mają zupełnie inne znaczenie i utrudniają komunikację.


👤 prof. Jarosław Płuciennik – Jak jeansy obaliły komunizm. Protest songi i wolność

Kulturoznawcze widzenie świata. Prof. Jarosław Płuciennik, wykładowca twórczego pisania, splata razem historię nowoczesności, historię protestu i historię Łodzi.

Spotkania na platformie Microsoft Teams

🕑 godz. 14:00 – 15:00

filologia romańska (studia I i II stopnia) – dyżur studencki

🕒 godz. 15:00 – 16:00

Studia polskie z językiem angielskim (studia I stopnia) – dyżur wykładowcy

🕓 godz. 16:00 – 17:00

filologia polska (studia II stopnia) – dyżur wykładowcy

🕔 godz. 17:00 – 18:00

produkcja teatralna i organizacja widowisk (studia I stopnia) – dyżur wykładowcy

🕕 godz. 18:00 – 19:00

filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską (studia II stopnia) – dyżur wykładowcy

🕖 godz. 19:00 – 20:00

filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych (studia I stopnia) – dyżur studencki

📆23 marca (wtorek)

Wykłady

👤 mgr Artur Borowiecki – Podstawy scenariopisarstwa w telegraficznym skrócie

Czym jest zawód scenariopisarza i czy w ogóle istnieje taki w Polsce? Jak opowiadać historie językiem sztuki scenariopisarskiej i skąd czerpać pomysły? Od pierwszego zdania do gotowego scenariusza, czyli etapy tworzenia historii filmowych. Sceny i dialogi w scenariuszu. Bohater i jego podróż emocjonalna.


👤 dr Anna Stępniak – Historia piosenki autorskiej w Rosji – najważniejsi pieśniarze rosyjscy

Wykład ma na celu przybliżenie sylwetek trzech najbardziej rozpoznawalnych pieśniarzy rosyjskich –Bułata Okudżawy, Władimira Wysockiego i Aleksandra Galicza, których twórczość przyczyniła się do rozpowszechnienia gatunku piosenki poetyckiej nie tylko w Rosji, ale także w krajach ościennych i na świecie.


👤 dr Tomasz Ososiński – Tłumaczenia literackie – jak to się robi?

Wykład dotyczyć będzie powstawania przekładu tekstu literackiego: fazy przygotowawczej (dotyczącej wyszukiwania ciekawych tekstów lub zleceń) oraz samej pracy tłumacza nad konkretnym już tekstem, jego narzędzi i warsztatu (w tym również współpracy z wydawnictwem i redaktorem).


👤 mgr Natalie Moreno-Kamińska – Identyfikacja wizualna jako element marki instytucji kultury

Co oznacza termin identyfikacja wizualna? Czy ma ona znaczenie dla funkcjonowania instytucji kultury? W wykładzie przedstawione zostaną elementy identyfikacji wizualnej takie jako logo, rola barwy, typografie, symbole, stanowiące integralną część marki, a następnie zaprezentowane zostaną różne przykłady rebrandingu w instytucjach kultury, aby wskazać ich znaczenie i aktualne trendy.

Spotkania na platformie Microsoft Teams

🕑 godz. 14:00 – 15:00

informacja w środowisku cyfrowym (studia I stopnia), informatologia z biznesowym językiem angielskim (studia II stopnia) – dyżur wykładowcy

🕒 godz. 15:00 – 16:00

filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych (studia I stopnia), media audiowizualne i kultura cyfrowa (studia II stopnia) – dyżur wykładowcy

🕓 godz. 16:00 – 17:00

filologia słowiańska (studia I i II stopnia) – dyżur wykładowcy

🕔 godz. 17:00 – 19:00

filologia angielska (studia I i II stopnia) – dyżur wykładowcy

🕖 godz. 19:00 – 20:00

filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych (studia I stopnia) – dyżur studencki

📆24 marca (środa)

Wykłady

👤 dr Anna Sokół-Klein – A nuż, widelec spotkamy się przy statui, czyli o językowych dylematach Polaków

Celem wykładu jest zaprezentowanie ciekawostek językowych z zakresu ortografii i fleksji współczesnego języka polskiego. W trakcie wykładu zostaną omówione takie przykłady, które wzbudzają wiele wątpliwości zarówno w pisowni, jak i w odmianie. Przyszli studenci dowiedzą się, czym bądź kim są takie postaci jak filip, marek i marzanna w popularnych frazeologizmach, a co za tym idzie – poznają poprawną pisownię tych rzeczowników. Ponadto uzyskają informację, jak odmieniać popularny rzeczownik statua.  


👤 dr Aleksandra Różalska – Wojna z terroryzmem w tekstach kultury na przykładzie serialu telewizyjnego

Celem wykładu jest krytyczna refleksja nad rolą narracji telewizyjnych w kulturze amerykańskiej na przykładzie wizerunków wojny z terroryzmem po 11 września 2001 roku w wybranych serialach telewizyjnych.


👤 dr Stefano Cavallo, mgr Michele Feliziani, mgr Ilario Cola – Włoskie realia, gesty, kultura

Rodowici Włosi, wykładowcy italianistyki na Uniwersytecie Łódzkim, opowiadają o włoskich realiach, gestach i różnicach kulturowych między Polakami a Włochami. Podczas rozmowy nie zabraknie śmiesznych historii z wpadkami językowymi w tle.


👤 dr Łukasz Plęs – Komputerowe wspomaganie tłumaczeń specjalistycznych

Wykład stanowi próbę przedstawienia różnych aspektów korzystania z komputerowych narzędzi wspomagających proces tłumaczenia, tzw. narzędzi CAT (ang. computer-assisted translation), ze szczególnym uwzględnieniem przekładu tekstów specjalistycznych. Obecnie trudno wyobrazić sobie profesjonalnych tłumaczy np. tekstów technicznych, którzy ignorowaliby takie rozwiązania. Stąd też zachodzi konieczność włączenia zajęć z zakresu obsługi systemów CAT do programów kształcenia tłumaczy w ramach studiów filologicznych czy lingwistycznych.

Spotkania na platformie Microsoft Teams

🕑 godz. 14:00 – 15:00

filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską (studia I stopnia) – dyżur wykładowcy

🕒 godz. 15:00 – 16:00

filologia rosyjska (studia I i II stopnia) – dyżur wspólny wykładowcy oraz studentki

🕓 godz. 16:00 – 17:00

filologia romańska (studia I i II stopnia) – dyżur wykładowców

🕔 godz. 17:00 – 18:00

media audiowizualne i kultura cyfrowa (studia II stopnia) – dyżur wykładowcy

🕕 godz. 18:00 – 19:00

dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji (studia I i II stopnia) – dyżur wykładowcy

🕖 godz. 19:00 – 20:00

nowe media i kultura cyfrowa (studia I stopnia) – dyżur wykładowców

📆25 marca (czwartek)

Wykłady

👤 mgr Michał ŻytomirskiKoniec prywatności – cyfrowe ślady użytkowników cyberprzestrzeni 

Czy prywatność w XXI wieku istnieje? Co mówią o nas nasze cyfrowe ślady? Jeżeli interesuje Cię tematyka danych cyfrowych środowiska Facebooka oraz Google, to ten krótki wykład jest właśnie dla Ciebie.

Tematy, które przedstawię:

  • typologia cyfrowych śladów;
  • jakie dane użytkowników odkładają się w cyberprzestrzeni;
  • jak działają algorytmy analizujące użytkowników sieci;
  • bańki filtrujące.

👤 dr Anna Ciarkowska – #PoniedziałekJA #WtorekJA, czyli kilka słów o pisarzach, praktykach diarystycznych i jarskich kolacjach

Krótki kurs codziennej praktyki twórczej dla początkujących pisarek i pisarzy – jak, opisując własną codzienną, zyskać warsztat. Dr Anna Ciarkowska, wykładowczyni twórczego pisania, namawia do pisania dziennika i sypie przykładami znakomitych pisarek i pisarzy, którzy posługiwali się tą właśnie metodą. 


👤 dr Agata Piasecka – Odzwierciedlenie świata fauny we frazeologii rosyjskiej

Wykład będzie poświęcony charakterystyce rosyjskich frazeologizmów z komponentem 'zwierzę'. Zostanie w nim omówiony wpływ świata fauny na kształtowanie się idiomów, porównań, przysłów. Celem wykładu jest odzwierciedlenie, jakie cechy zwierząt ludzie utrwalili w języku i za pomocą jakich środków wyrazu.


👤 mgr Kamila Golik – Producent/-ka wydarzeń artystycznych

Na czym polega praca producenta/-ki? Jak zaplanować i zrealizować wydarzenie artystyczne? Jak wygląda proces produkcji? Celem wykładu jest zapoznanie przyszłych studentów ze specyfiką pracy przy produkcji wydarzeń artystycznych.

Spotkania na platformie Microsoft Teams

🕑 godz. 14:00 – 15:00

filologia germańska (studia I i II stopnia), studia polsko-niemieckie (studia I stopnia) – dyżur wykładowcy

🕒 godz. 15:00 – 16:00

filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych (studia I stopnia), media audiowizualne i kultura cyfrowa (studia II stopnia) – dyżur wykładowcy

🕓 godz. 16:00 – 17:00

twórcze pisanie (studia I stopnia) – dyżur wykładowcy

🕔 godz. 17:00 – 18:00

filologia polska (studia I stopnia) – dyżur wykładowcy

🕕 godz. 18:00 – 19:00

lingwistyka dla biznesu (studia I stopnia), lingwistyka w komunikacji specjalistycznej (studia II stopnia) – dyżur wykładowcy

🕖 godz. 19:00 – 20:00

logopedia z audiologią (studia I stopnia), logopedia (studia II stopnia) – dyżur wykładowcy

🕗 godz. 20:00 – 21:00

translatoryka (studia II stopnia) – dyżur wykładowcy

📆26 marca (piątek)

Wykłady

👤 mgr Eliza Matusiak – Zostań bohaterem słuchowiska. Interaktywna opowieść audialna

Autorka nagrania opowiada o słuchowiskach interaktywnych, które zapraszają słuchacza do wejścia w opowieść, do stania się uczestnikiem zdarzeń i bohaterem dzieła. W trakcie wykładu przybliżone zostają również kulisy funkcjonowania zespołu studentów odpowiedzialnego za audycję „Uniwersytet Łódzki na fali” oraz działalność Radioznawczego Koła Naukowego.


👤 dr Kamil Jędrasiak – Gry wideo jako teksty kultury

Choć przez pewien czas gry wideo pomijane były w refleksji humanistycznej, ich znaczenie w kulturze rosło. Początkowo zyskując na popularności głównie jako forma rozrywki, dziś gry potrafią pełnić też inne funkcje. Są po prostu – obok filmów, książek czy choćby utworów muzycznych – kolejnym rodzajem tekstu kultury i mają na kulturę wpływ.

Gdzie odnaleźć można ten wpływ? Jak zrozumieć lepiej swoją pasję, będąc graczem/graczką? Jak „oswoić się” z grami, jeśli te są nam obce? Czy człowiek kulturalny gra w gry wideo? A może wręcz przeciwnie – nie „traci” na nie czasu, poświęcając się innym typom tekstów? Niniejszy wykład stanowić będzie próbę odpowiedzi na te oraz inne wątpliwości dotyczące gier wideo.


👥 Pracownicy Katedry Filologii Klasycznej UŁ – „Metamorfozy” Apulejusza, czyli romans antyczny o zamianie w osła

Czytanie performatywne w ramach Festiwalu Łaciny i Greki

Jak pisał znakomity badacz twórczości Apulejusza, John J. Winkler, rzymski romans „Złoty Osioł” (łac. Asinus aureus), nazywany także „Metamorfozami”, „przeznaczony jest zarówno dla wyrafinowanego czytelnika o przygotowaniu filozoficznym, jak i dla hedonisty-lekkoducha”: łączy w sobie beztroskę współczesnych powieści przygodowych z bogactwem aluzji, wielością konwencji gatunkowych i złożonością narracji. W związku ze zbliżającym się Festiwalem Łaciny i Greki (26-27 marca 2021), obchodzonym na całym świecie i w tym roku skoncentrowanym właśnie na kanonicznym dziele Apulejusza, Katedra Filologii Klasycznej zaprasza na wykład połączony z lekturą wybranych fragmentów „Metamorfoz”. Nasi pracownicy unaocznią powyższe wątki, wskażą tło historyczne i kontekst kulturowy, w którym „Złoty Osioł” jest osadzony, a także opowiedzą o dziejach recepcji i dalszych losach tekstu; studenci, byli i obecni, podejmą lekturę jego wybranych fragmentów, stwarzając okazję – w prawie XIX wieków od jego powstania – by „milezyjską modłą” przypomnieć „bajeczki rozmaite”, czyli losy Lucjusza-narratora, zamienionego w osła.


👤 dr Kalina Kupczyńska – Róż to dziewczyński kolor. Feminizm w komiksie niemieckojęzycznym

Kto rysuje i pisze dziś feministyczne komiksy niemieckojęzyczne? O czym są te prace, gdzie się ukazują, jak wpisują się w niemieckojęzyczną kulturę? Co – poza różową nutą w warstwie obrazu – estetycznie łączy te komiksy? Wykład jest krótką analizą komiksów Julii Bernhard (ur. 1992), Katji Klengel (ur. 1988) i Ulli Lust (ur. 1967), w różny sposób podejmujących wątki feministyczne.

Spotkania na platformie Microsoft Teams

🕑 godz. 14:00 – 15:00

dziennikarstwo międzynarodowe (studia I stopnia) – dyżur wykładowcy

🕒 godz. 15:00 – 16:00

filologia włoska (studia I i II stopnia) – dyżur wykładowcy

🕓 godz. 16:00 – 17:00

filologia hiszpańska (studia I i II stopnia) – dyżur wykładowców

🕔 godz. 17:00 – 18:00

kulturoznawstwo (studia I stopnia), kultura i sztuka współczesna (studia II stopnia) – dyżur wykładowcy

🕕 godz. 18:00 – 19:00

filologia włoska (studia I i II stopnia) – dyżur studencki

🕖 godz. 19:00 – 20:00

produkcja teatralna i organizacja widowisk (studia I stopnia) – dyżur wspólny wykładowcy i studenta