Kultura i sztuka współczesna to nowy kierunek studiów magisterskich w Instytucie Kultury Współczesnej. Studia zapewniają studentom uzyskanie rzetelnej i uporządkowanej wiedzy o współczesnych praktykach kulturowych i artystycznych w ścisłym powiązaniu z życiem społecznym, politycznym i ekonomicznym. W programie uwzględniono zagadnienia poświęcone szerokiemu rozumieniu kultury, sztuce współczesnej, kulturze popularnej, dziedzictwu kulturowemu, mniejszościom kulturowym, refleksji postkolonialnej, akademickim praktykom dekolonizacyjnym, studiom nad pamięcią, krytycznej analizie nowoczesności, postmodernistycznym i współczesnym teoriom filozoficznym, literackim i społecznym.

Wprowadzenie
Obejrzyj naszych wykładowców prezentujących nowe studia magisterskie prowadzone przez Katedrę Badań Kulturowych, Katedrę Dramatu i Teatru oraz Katedrę Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej od semestru zimowego 2021/2022.

Struktura studiów
Co będziesz studiować na naszym kierunku? Obejrzyj film o programie organizacji studiów.

Ścieżki tematyczne
Program studiów jest tak pomyślany, aby każda osoba studiująca mogła dopasowywać go do swoich potrzeb i zainteresowań. Służą temu ścieżki tematyczne. Obejrzyj film na ich temat.

Zmieniaj świat
Ideą studiów humanistycznych jest nie tyle zdobywanie erudycyjnej wiedzy, co kształtowanie umiejętności krytycznego patrzenia na rzeczywistość i jej zmieniania. Posłuchaj, co o tym istotnym elemencie studiów mówią nasi wykładowcy.