Studia kulturoznawcze to interdyscyplinarne studia humanistyczne dla osób, które pragną nabyć wszechstronną wiedzę o różnych obszarach kultury i nie chcą się ograniczać do jednej wąskiej dziedziny. Program studiów obejmuje przedmioty pozwalające nabyć orientację w obszarze najważniejszych problemów kultury współczesnej, sposobów rozumienia i badania zjawisk kulturowych. Równie istotne jest rozwijanie zdolności w obszarze krytycznego myślenia i komunikowania się. Dlatego w kolejnych semestrach blok ogólnych zagadnień kulturoznawczych uzupełniony jest przez bloki zajęciowe związane z różnymi praktykami kultury symbolicznej: filmem, literaturą, teatrem i sztuką nowych mediów.

O programie
W jakich zajęciach będziesz uczestniczyć na kulturoznawstwie? Pełną siatkę przedmiotów znajdziesz tutaj.

Opowiada o tym również nasza animacja 👇.

O studiowaniu
Poprosiliśmy Julię Gawryszczak, aktualną studentkę trzeciego roku, aby opowiedziała o swoich wrażeniach ze studiowania kulturoznawstwa i o swojej działalności w jednym z naszych kół naukowych. Zobacz, jak nasze studia wyglądają z jej perspektywy.