Studia na kierunku NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych, w szczególności:  historii i teorii mediów, teorii komunikowania, kultury uczestnictwa, Internetu i mediów społecznych, historii i teorii i gier komputerowych, sztuki nowych mediów, przemysłów kreatywnych.

Zajęcia praktyczne kształcą umiejętności pracy w środowiskach cyfrowych (posługiwanie się wybranymi narzędziami informatycznymi, projektowanie stron internetowych, publikowanie w sieci), krytyki sztuki, przygotowywania wystaw sztuki nowych mediów, analizy, krytyki i projektowania reguł gier komputerowych, organizacji i animacji kultury.

Istotnym aspektem programu kształcenia jest możliwość wyboru specjalizacji (Gry komputerowe; Media społeczne lub Sztuka nowych mediów) oraz różnych przedmiotów fakultatywnych, pozwalających na rozszerzanie i uzupełnianie wiedzy. Studenci mają możliwość tworzenia własnych ścieżek kształcenia, odpowiadających ich zainteresowaniom oraz planom zawodowym.

Studenckie koła naukowe

Koło Badaczy Nowych Mediów

KBNM UŁ zajmuje się szeroko pojętą tematyką związaną z nowymi mediami m.in. kulturą cyfrową, mediami społecznościowymi i sztuką nowych mediów.

Organizujemy spotkania tematyczne, warsztaty, konferencje i zajęcia wyjazdowe.

➡ Facebook

Koło Naukowe Badaczy Gier

KNBG UŁ zajmuje się szeroko rozumianą problematyką groznawczą, począwszy od zagadnień stricte ludologicznych po różne konteksty kulturowe czy medialne, w których ulokować można gry (ze szczególnym uwzględnieniem gier wideo). Koło działa od 2011 roku, choć funkcjonowało już wcześniej jako Sekcja Graczy Koła Naukowego Filmoznawców. Do form aktywności KNBG UŁ zaliczyć można między innymi tematyczne spotkania dyskusyjne, organizację konferencji naukowych czy działalność eventową, popularyzującą głównie (acz nie tylko) humanistyczną refleksję na temat gier i powiązanych zjawisk. Koło ma także bogate doświadczenia we współpracy z różnymi instytucjami, w tym również innymi kołami naukowymi działającymi m.in. w ramach Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej czy Uniwersytetu Warszawskiego.

FacebookInstagram