Drodzy licealiści,

w Waszej głowie może pojawić się sporo wątpliwości dotyczących studiowania. Skomplikowane zasady rekrutacji, programy studiów, siatki godzin… To wszystko na pierwszy rzut oka wydaje się trudne. Dlatego na platformie Microsoft Teams postanowiliśmy zorganizować cykl spotkań online z naszymi wykładowcami i studentami. Dzięki temu będziecie mogli osobiście zadać nurtujące Was pytania.

Uwaga! Aby wziąć udział w spotkaniu, należy kliknąć w zamieszczony pod spotkaniem link, a następnie otworzyć go za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams lub skorzystać z przeglądarkowej wersji aplikacji, która działa jedynie na przeglądarkach Google Chrome lub Microsoft Edge opartym na Chromium (najnowsza wersja plus dwie poprzednie wersje).

Archiwum

22 marca (poniedziałek)

📆 22 marca (poniedziałek)

🕑 godz. 14:00 – 15:00

filologia romańska (studia I i II stopnia) – dyżur studencki

🕒 godz. 15:00 – 16:00

Studia polskie z językiem angielskim (studia I stopnia) – dyżur wykładowcy

🕓 godz. 16:00 – 17:00

filologia polska (studia II stopnia) – dyżur wykładowcy

🕔 godz. 17:00 – 18:00

produkcja teatralna i organizacja widowisk (studia I stopnia) – dyżur wykładowcy

🕕 godz. 18:00 – 19:00

filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską (studia II stopnia) – dyżur wykładowcy

🕖 godz. 19:00 – 20:00

filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych (studia I stopnia) – dyżur studencki

23 marca (wtorek)

📆 23 marca (wtorek)

🕑 godz. 14:00 – 15:00

informacja w środowisku cyfrowym (studia I stopnia), informatologia z biznesowym językiem angielskim (studia II stopnia) – dyżur wykładowcy

🕒 godz. 15:00 – 16:00

filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych (studia I stopnia), media audiowizualne i kultura cyfrowa (studia II stopnia) – dyżur wykładowcy

🕓 godz. 16:00 – 17:00

filologia słowiańska (studia I i II stopnia) – dyżur wykładowcy

🕔 godz. 17:00 – 19:00

filologia angielska (studia I i II stopnia) – dyżur wykładowcy

🕖 godz. 19:00 – 20:00

filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych (studia I stopnia) – dyżur studencki

24 marca (środa)

📆 24 marca (środa)

🕑 godz. 14:00 – 15:00

filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską (studia I stopnia) – dyżur wykładowcy

🕒 godz. 15:00 – 16:00

filologia rosyjska (studia I i II stopnia) – dyżur wspólny wykładowcy oraz studentki

🕓 godz. 16:00 – 17:00

filologia romańska (studia I i II stopnia) – dyżur wykładowców

🕔 godz. 17:00 – 18:00

media audiowizualne i kultura cyfrowa (studia II stopnia) – dyżur wykładowcy

🕕 godz. 18:00 – 19:00

dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji (studia I i II stopnia) – dyżur wykładowcy

🕖 godz. 19:00 – 20:00

nowe media i kultura cyfrowa (studia I stopnia) – dyżur wykładowców

25 marca (czwartek)

📆 25 marca (czwartek)

🕑 godz. 14:00 – 15:00

filologia germańska (studia I i II stopnia), studia polsko-niemieckie (studia I stopnia) – dyżur wykładowcy

🕒 godz. 15:00 – 16:00

filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych (studia I stopnia), media audiowizualne i kultura cyfrowa (studia II stopnia) – dyżur wykładowcy

🕓 godz. 16:00 – 17:00

twórcze pisanie (studia I stopnia) – dyżur wykładowcy

🕔 godz. 17:00 – 18:00

filologia polska (studia I stopnia) – dyżur wykładowcy

🕕 godz. 18:00 – 19:00

lingwistyka dla biznesu (studia I stopnia), lingwistyka w komunikacji specjalistycznej (studia II stopnia) – dyżur wykładowcy

🕖 godz. 19:00 – 20:00

logopedia z audiologią (studia I stopnia), logopedia (studia II stopnia) – dyżur wykładowcy

🕗 godz. 20:00 – 21:00

translatoryka (studia II stopnia) – dyżur wykładowcy

26 marca (piątek)

📆 26 marca (piątek)

🕑 godz. 14:00 – 15:00

dziennikarstwo międzynarodowe (studia I stopnia) – dyżur wykładowcy

🕒 godz. 15:00 – 16:00

filologia włoska (studia I i II stopnia) – dyżur wykładowcy

🕓 godz. 16:00 – 17:00

filologia hiszpańska (studia I i II stopnia) – dyżur wykładowców

🕔 godz. 17:00 – 18:00

kulturoznawstwo (studia I stopnia), kultura i sztuka współczesna (studia II stopnia) – dyżur wykładowcy

🕕 godz. 18:00 – 19:00

filologia włoska (studia I i II stopnia) – dyżur studencki

🕖 godz. 19:00 – 20:00

produkcja teatralna i organizacja widowisk (studia I stopnia) – dyżur wspólny wykładowcy i studenta