📄 Ogólne zasady zapisów:

 • Zajęcia online będą prowadzone przez nauczycieli akademickich Wydziału Filologicznego UŁ w dniach 28 marca-1 kwietnia 2022 r.
 • Zajęcia zostaną zorganizowane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.
 • Jeden wykład/warsztat trwać będzie ok. 30-35 minut.
 • Zajęcia mają ograniczoną dostępność i będą prowadzone dla szkół na podstawie wcześniejszych zapisów. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Szkołę/klasę zapisać na zajęcia może jedynie nauczyciel poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego poniżej. Organizator zakłada, że zajęcia online odbędą się w czasie lekcji w szkole prowadzonej przez nauczyciela zgłaszającego.
 • Nauczyciel zgłaszający szkołę w formularzu samodzielnie wskazuje preferowany termin zajęć (dzień, godzinę), uwzględniając przy tym udostępnione przez organizatorów w formularzu możliwe daty zajęć.
 • Zgłoszenie szkoły jest równoznaczne z zapewnieniem, że szkoła dysponuje niezbędną infrastrukturą i narzędziami pozwalającymi na połączenie się z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia i dwukierunkową komunikację głosową. Do sprawnego przeprowadzenia zajęć niezbędne są:
  – konto uprawniające do korzystania z platformy Microsoft Teams;
  – ekran z rzutnikiem (lub telewizor) umożliwiające wyświetlenie treści przekazywanych przez prowadzącego;
  – laptop (komputer), mikrofon i głośniki umożliwiające dwustronną komunikację głosową.
 • Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego na zajęcia nie jest równoznaczne jego akceptacją. Organizator po wpłynięciu zgłoszenia potwierdzi dostępność zajęć, wysyłając osobną wiadomość na podany adres mailowy.

 • Twoja szkoła/klasa nie bierze udziału w Dniach Otwartych? Nic straconego! Jeśli jesteś licealistą i chciałbyś indywidualnie uczestniczyć w konkretnym wykładzie lub warsztacie, wyślij swoje zgłoszenie drogą mailową na adres bartosz.burski@uni.lodz.pl. W treści wiadomości podaj interesującą Cię nazwę zajęć. W odpowiedzi otrzymasz informacje dotyczące możliwego terminu oraz zasad uczestnictwa.

Wykaz zajęć online

filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych

🎓 Wodewil, metoda, dystansacja – o odmianach aktorstwa filmowego

Wykład w syntetyczny sposób przybliża trzy główne modele aktorstwa filmowego: wodewilowy, iluzjonistyczny i antyiluzjonistyczny. Wyjaśnione zostaną m.in. konteksty historyczne, które wpłynęły na ich rozwój, związki aktorstwa filmowego ze sztuką teatru oraz współczesne sposoby funkcjonowania omawianych podejść aktorskich.

Prowadzący: dr Adam Cybulski

filologia angielska

🎓 American English Vocabulary: Shortening

OK, FBI, NASA, UNICEF, SUV to tylko niektóre skrótowce/akronimy, które wszyscy znamy i używamy praktycznie codziennie. Pytanie tylko, czy wiemy, co kryje się za kombinacją tych liter? Aby się dowiedzieć, zapraszam na warsztat. H2CUS.

Prowadząca: mgr Aleksandra Matusiak


🎓 Hot Potato Debate

Zajęcia mają na celu przyswojenie słownictwa związanego z wyrażaniem opinii. Pierwsza część zajęć polega na przedstawieniu różnych formuł do wyrażania opinii (I think/in my opinion/I have to disagree itp.). W drugiej części uczestnicy będą poproszeni o przedstawienie opinii na wylosowany temat w wyznaczonym czasie. Po odpowiedzi, kolejna osoba ma wystosować kontrargument. W każdej rundzie jedna z przedstawionych formuł staje się „słowem tabu”, którego nie można użyć w wypowiedzi. Zajęcia przeznaczone dla osób, które chcą poszerzyć swoje słownictwo języka konwersacyjnego. Zajęcia prowadzone w języku angielskim.

Prowadzący: mgr Piotr Płomiński


🎓 Philip K. Dick a filozofia dwudziestego wieku

Zajęcia mają na celu przedstawienie sposobów krytycznej analizy tekstów gatunku science-fiction na przykładzie wybranych powieści amerykańskiego pisarza Philipa K. Dicka. W ramach zajęć prowadzący zaprezentuje sceny z powieści (lub filmowych adaptacji) oraz zarysuje wybrane koncepty filozofii kontynentalnej. Podczas dyskusji z uczestnikami postaramy się odnieść do przedstawionych fragmentów za pomocą tych perspektyw filozoficznych, żeby wykazać, jak narzędzia analityczne filozofii mogą pomóc nam lepiej zrozumieć literaturę sci-fi. Zajęcia w języku angielskim.

Prowadzący: mgr Piotr Płomiński

filologia germańska

🎓 Samodzielna nauka słownictwa i gramatyki na przykładzie języka niemieckiego

Wykład koncentruje się na przedstawieniu technik zapamiętywania słownictwa i reguł gramatycznych poprzez samodzielną naukę języka w kontekście i z wykorzystaniem elementów wizualnych.

Prowadzący: dr Dariusz Prasalski


🎓 Idiomy w języku niemieckim – 15 ciekawych idiomów do codziennych konwersacji

Idiomy to stałe połączenia wyrazowe oparte na metaforze, które ze względu na trudność w jej zrozumieniu są dla osób uczących się języka obcego czasem niełatwe do przyswojenia. Niniejsze krótkie warsztaty mają na celu pokazanie 15 ciekawych idiomów niemieckich, które wzbogacą repertuar reakcji językowych w codziennej komunikacji.

Prowadzący: dr Krzysztof Sakowski


🎓 Niemiecka poezja konkretna

Zajęcia obejmą krótką prezentację wyjaśniającą pojęcie poezji konkretnej oraz część warsztatową na temat kilku utworów słowno-obrazowych reprezentatywnych dla tego nurtu .

Prowadzący: dr hab. Joanna Firaza

filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską

🎓 Łacińskie korzenie wyrazów polskich

Zajęcia mają na celu uświadomienie uczniom roli łaciny w kształtowaniu się słownictwa języka polskiego. Omówimy pochodzenie powszechnie znanych wyrazów związanych z polityką i organizacją państwa (jak: senat, premier, administracja), nauką (np.: słownictwo medyczne – pulmonologia, okulista, kuracja), religią (np.: kościół, opłatek, msza) oraz z nowoczesną technologią (jak: komputer, kalkulator czy plik). Znajomość łaciny poszerza wiedzę ogólną, również w zakresie języka ojczystego, oraz ułatwia naukę języków obcych.

Prowadząca: dr Sylwia Krukowska

filologia polska

🎓 Czy literaturze potrzebna jest wolność słowa?

Zajęcia o wolności słowa, o granicach tej wolności i konsekwencjach jej ograniczania. Punktem wyjścia będzie rozmowa o wolności słowa w literaturze Polski Ludowej. W spotkaniu nacisk będzie położony na dialog z uczniami, na rozmowę o tym, czym dla nich jest wolność słowa, nie tylko w literaturze. Wymagania dodatkowe: Każdy uczeń powinien przynieść na zajęcia jakąś książkę wydaną w Polsce między 1945 a 1990 r.

Prowadząca: dr Anna Wiśniewska-Grabarczyk


🎓 Dlaczego „Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego ma właśnie taki tytuł?

Wykład będzie poświęcony różnym możliwościom interpretacji tytułu dramatu Krasińskiego, zwłaszcza jego związkom z poematem Dantego.

Prowadzący: prof. Maciej Szargot


🎓 „Jesteś tym, co mówisz” – kultura języka w otaczającej nas rzeczywistości

Zajęcia w formie prezentacji multimedialnej będą dotyczyć rozważań o etyce słowa, współczesnych sposobach komunikacji, a także słownictwie nacechowanym emocjonalnie, które wpływa na jakość relacji międzyludzkich.

Prowadząca: dr Agnieszka Kowalkiewicz-Kulesza


🎓 Schulz w (pop)kulturze. W 130. rocznicę urodzin i 80. rocznicę tragicznej śmierci

Rok 2022 ogłoszono Rokiem Brunona Schulza. To dobra okazja, by rozmawiać o twórczości i biografii autora „Sklepów cynamonowych”. Tym bardziej że dziś Schulz to postać szczególna, która łączy Polaków, Żydów i Ukraińców. Zaproponowane zajęcia zostały zaplanowane jako uzupełnienie opowieści o fascynującym pisarzu i poszerzenie kontekstu kulturowego, m.in. o takie zagadnienia jak rosnące zainteresowanie twórczością i życiem Schulza: wydawane czasopismo dedykowane Schulzowi („Schulz/Forum”), organizowany cyklicznie Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu, inicjatywy inspirowane twórczością artysty: komiks „Martwy sezon”, gra komputerowa „Bałwochwał”. Zajęcia będą swoistym zaproszeniem Uczniów do ruszenia śladami Schulza, którego listy, grafiki, rysunki, ekslibrisy rozproszone w czasie drugiej wojny światowej odnajdują się nieoczekiwanie w różnych zakątkach świata. Ruszymy także łódzkim tropem i wspomnimy osoby, które łączyły Schulza z Łodzią.

Prowadząca: dr Magdalena Wasąg

filologia romańska

🎓 „Slam”, czyli spotkanie z poezją

Warsztaty mające na celu zapoznanie uczestników ze znaną w krajach francuskojęzycznych formą ekspresji werbalnej łaczącej muzykę i poezję. Uczestnicy będą mieli okazję posłuchać muzyki, napisać tekst piosenki, a także poćwiczyć recytację, wymowę i intonację francuską.

Prowadząca: mgr Joanna Kopeć

filologia rosyjska

🎓 Wielkanocne tradycje i obrzędy ludowe w kulturze prawosławnej

Święto Zmartwychwstania Pańskiego to największe i najważniejsze święto chrześcijan (Święto nad świętami!). Wykład-prezentacja ma na celu zapoznanie z przygotowaniami świata prawosławnego do obchodzenia Wielkanocy. Przedstawione w nim będą najważniejsze elementy obrzędów liturgicznych w kościele prawosławnym oraz tradycje i ludowe zwyczaje świętowania, które są kultywowane do dnia dzisiejszego.

Prowadzący: mgr Tadeusz Dąbrowski


🎓 „Лекция: Города „Золотого кольца” России

В лекции содержится информация о старинных городах России, которые являются наиболее интересными с туристической и исторической точки зрения.

Prowadzący: prof. Aleksandr Tsoi

filologia słowiańska

🎓 Przegląd słowiańskiej muzyki hip-hopowej

Wykład ma na celu przybliżenie sylwetek najpopularniejszych wykonawców muzyki hip-hopowej w Bułgarii, Czechach, Serbii i Słowenii.

Prowadzący: mgr Lech Ceran

filologia włoska

🎓 Nel mondo dell’opera italiana – W świecie opery włoskiej

Skąd się wzięła opera? Co to jest libretto? Dlaczego w operze śpiewa się po włosku? Kim byli kastraci? Czym zajmował się cyrulik i jaki ma związek z operą? Jakie są najważniejsze opery włoskie i dlaczego warto chodzić do opery? To przykładowe pytania, na których odpowiedzi będziemy szukać wraz z naszymi gośćmi podczas krótkiej wizyty w świecie opery włoskiej. Zajęcia będą miały na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami na temat opery włoskiej oraz zachęcenie ich do studiowania języka włoskiego i poznawania kultury włoskiej na italianistyce UŁ.

Prowadząca: mgr Marta Sterna


🎓 Spotkanie we włoskim stylu

Włoska kultura, zachowania i zwyczaje. Zapraszamy na spotkanie z Ilario Colą, Michelem Felizianim i Stefano Cavallo – native speakerami języka włoskiego i pracownikami Zakładu Italianistyki UŁ. Nasi wykładowcy opowiedzą o tym, jak to jest być Włochem w Polsce, przytoczą zabawne historie i doświadczenia, a także wskażą podstawowe różnice między naszymi narodami. Spotkanie będzie prowadzone w formie wywiadu.

Prowadzący: dr Stefano Cavallo

informacja w środowisku cyfrowym/informatologia z biznesowym jęzsykiem angielskim

🎓 Projektowanie rozwiązań cyfrowych w oparciu o analizy danych cyfrowych – architektura informacji, user experience, web design

Z niektórych aplikacji, stron internetowych, gier i innych rozwiązań cyfrowych korzysta się lepiej, a z innych znacznie gorzej – wpływa na to wiele czynników. Jednym z nich jest dostosowywanie architektury informacji czy interfejsu do potrzeb odbiorców tych rozwiązań. W trakcie zajęć dowiesz się jak współcześnie projektuje się strony internetowe dostosowane do potrzeb odbiorców. Dodatkowo poznasz dobre praktyki i źródła, za pomocą których samodzielnie rozwiniesz swoje umiejętności.

Prowadzący: mgr Michał Żytomirski

kulturoznawstwo

🎓 Fashion Studies, czyli o czym mówi ubranie

Jedną z najsilniej rozwijających się dziedzin kulturoznawstwa są studia o ubiorze, tzw. Fashion Studies. Zajmujący się tą refleksją badacze zwracają uwagę na fakt, że strój jest jednym z ważniejszych środków wyrazu używanych przez człowieka, ale także podlega on presji otoczenia. Nie tyle chodzi tu o refleksję na temat tzw. „mody” (nią zajmowaliby się przede wszystkim historycy sztuki), ile o uświadomienie sobie, że to, w jaki sposób się ubieramy, nie jest wyłącznie naszym wyborem. Strój świadczy oczywiście o osobowości człowieka, ale reprodukuje on także porządek społeczny, włącza – dobrowolnie lub nie – jednostkę do jakiejś grupy, rozwija jej kreatywność lub tłumi ją. Te relacje łatwo zaobserwować, analizując chociażby popularność tzw. „odzieży patriotycznej” lub kanały znanych youtuberek i youtuberów.

Prowadząca: dr Piotr Olkusz


🎓 Muzyka w serialach telewizyjnych

Zajęcia mają na celu refleksję nad znaczeniem i rolą muzyki w serialach telewizyjnych – od lat 80. XX wieku do współczesności. Na wybranych przykładach (głównie zaczerpniętych z seriali amerykańskich) zastanowimy się nad „efektem MTV” we współczesnych produkcjach serialowych oraz nad tym, w jaki sposób telewizja jakościowa (quality televison) wykorzystuje utwory muzyczne do budowania narracji i ilustrowania poczynań głównych bohaterów/bohaterek. Podczas zajęć wysłuchamy kilku najbardziej popularnych motywów muzycznych ze współczesnych, „kultowych” seriali telewizyjnych.

Prowadząca: dr Aleksandra Różalska


🎓 Obrazy konfliktów i wojny obrazów – perspektywa badań nad kulturą wizualną

Zajęcia poświęcone będą roli reprezentacji wizualnych w obrazowaniu konfliktów oraz znaczeniu „starć obrazowych” (iconoclash) i aktów obrazoburczych (destrukcji obrazów, ich spotwarzania) jako narzędzi rozgrywania konfliktów. Choć zjawiska te mają charakter tranhistoryczny oraz szerokie antropologiczne i psychologiczne uzasadnienie, wykład będzie się skupiał na współczesności, zwracając uwagę na nową dynamikę, jaką tym procesom nadał rozwój nowych mediów. Przejście od reglamentowanego obrazu telewizyjnego do mobilnych mediów społecznościowych wydaje się sprzyjać swobodnemu przepływowi informacji i poszerzaniu pola widzialności; wydaje się, że w takich okolicznościach trudniej jest pewne zdarzenia zataić. Pozostaje jednak pytanie, co warunkuje nasze widzenie i dlaczego te, a nie inne obrazy oddziałują ze szczególną siłą, pochłaniając naszą uwagę?

Prowadząca: dr hab. Agnieszka Rejniak-Majewska


🎓 Sztuki wizualne – warsztaty interpretacyjne

Celem zajęć jest omówienie wybranych zasad interpretacji dzieł sztuk wizualnych – tradycyjnych obrazów i rzeźb, a także współczesnych obiektów i instalacji artystycznych. Większość omawianych przykładów będzie obejmować odniesienia do literatury, kultury popularnej lub życia codziennego.

Prowadzący: dr Tomasz Załuski

media audiowizualne i kultura cyfrowa

🎓 Internetowy performance

Zajęcia poświęcone będą specyficznej kategorii sztuki performatywnej, tworzonej za pośrednictwem internetu. Cyberformance, choć brzmi zagadkowo, jest popularną taktyką stosowaną przez współczesnych artystów performance. Historii zjawiska można dopatrywać się już w pierwszych działaniach artystów wykorzystujących łączność audio-wideo, jak chociażby praca Galloway i Rabinowitz ,,A Hole in Space” z roku 1980. Prowadzący omówi ogólną charakterystykę zjawiska oraz wybrane przykłady realizacji artystycznych. Zajęcia przeznaczone są dla osób zainteresowanych współczesnymi przemianami sztuki.

Prowadzący: mgr Daniel Sołtysiak

produkcja teatralna i organizacja widowisk

🎓 Komunikacja z odbiorcami instytucji kultury

Czy wiesz, jak ważna jest komunikacja instytucji kultury z publicznością? Czy zastanawiasz się nad tym, w jaki sposób muzea, teatry i inne instytucje starają się wchodzić w interakcje z odbiorcami? Jakie formy językowe i jakie techniki wykorzystuje się do budowania świadomości społecznej o działaniach prowadzonych w kulturze? Zajęcia przybliżą wybrane formy komunikowania się z publicznością, wprowadzając w zagadnienia z zakresu public relations. Dowiesz się o dobrych praktykach w sektorze kultury i przekonasz się, że praca w kulturze rozwija kreatywność.

Prowadząca: mgr Natalie Moreno-Kamińska


🎓 „Teatr” – co to właściwie znaczy?

Co mamy na myśli, mówiąc: „Zajmujemy się teatrem”? Co, gdy oznajmiamy: „Wybieramy się do teatru”? Czy rozumiemy to samo, stwierdzając, że ktoś „odgrywa przed nami teatr”? Celem zajęć jest uświadomienie uczestnikom wieloznaczności słowa „teatr” i zmienności jego znaczenia w zależności od kontekstu. Zajęcia przybliżą uczestnikom zakres znaczeniowy pojęcia „teatr” oraz okoliczności, w jakich bywa wykorzystywane. Pozwoli to na zarysowanie obszarów badawczych z zakresu teatrologii.

Prowadząca: mgr Joanna Królikowska

twórcze pisanie

🎓 Dystopia jako literatura interwencyjna

W wystąpieniu pojawią się odniesienia do lektur „1984”, „Nowy wspaniały świat”, a także „Mistrz i Małgorzata” oraz literatura łagrowa i gułagowa.

Prowadząca: dr hab. prof. UŁ Natalia Lemann


 

Formularz rejestracji na zajęcia


Zapisy na zajęcia dla szkół zostały zakończone 🔒. Nauczyciele, którzy przesłali swoje zgłoszenia, otrzymali na skrzynki mailowe wiadomość zwrotną ze szczegółowymi informacjami nt. wybranych zajęć.